03
MáR
2015

Egyesületalapítási tréning 2015. 02. 07-08.

 

 

A Hanns Seidel Alapítvány már 2013 óta támogatja a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat Roma Társadalompolitikai Akadémiáját. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat konferenciájának támogatása mellett a Roma Társadalompolitikai Akadémia volt az első nagyobb projekt, melynek célja, hogy a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat azon hallgatói számára, akik érdeklődnek a közéleti és szakpolitikák iránt, lehetőséget teremtsen tudásuk és tapasztalatuk bővítésére. A kezdeményezés az ország különböző egyetemein tanuló és szakkollégiumaiban élő szakkollégistái számára közösségi teret és lehetőséget teremt, hogy valódi, élő hálózatot építsenek, hogy a szakkollégisták között szakmai és emberi kapcsolatok alakuljanak ki. Célja az is, hogy a hallgatók közéleti témákkal, társadalmi és gazdasági folyamatokkal is megismerkedjenek. A rendezvényen döntéshozókkal, véleményformáló közéleti személyekkel, gyakorlati és elméleti szakemberekkel találkozhatnak, párbeszédet folytathatnak közéleti, társadalompolitikai és aktuálpolitikai témákról.

Egyik fontos eredménye a Roma Társadalompolitikai Akadémiának, hogy a hallgatók közül többen felvetették, hogy Nyíregyházán és Budapesten egyesületeket kellene létrehozni. Az alulról jövő kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson a roma és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek és felnőttek társadalmi integrációjához, felzárkózásához. Azonban ahhoz, hogy az egyesület tevékenysége sikeres legyen, a hallgatóknak olyan jártasságot és kompetenciákat kell elsajátítaniuk, melyek a munkájuk során nélkülözhetetlenek. A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat tagjai számára a Jezsuita Roma Szakkollégium szervezett tréninget a civil szerveztek alapítása és működtetése témakörben. Az itt megszerzett tudást a hallgatók az egyesületek vezetése és működtetése során fogják majd hasznosítani. A tréningen megismerkedhettek a civil szervezetek jogi és pénzügyi szabályozásával, a civil szervezetek működésével kapcsolatos projektmenedzsment-, teljesítménymérés- és monitoring rendszerekkel, valamint az ezekkel kapcsolatos kommunikációs módszerekkel, betekintést nyertek a stratégiaépítés és a vezetés technikáiba is. A tréning abban segítette a hallgatókat, hogy képesek legyenek egy civilszervezet vezetésére, egyéni és csapat felelősség vállalásra.
A tréning befejeztével a budapesti és nyíregyházi szakkollégisták között nem szakad meg a kapcsolat, civil szervezeteik között további együttműködést terveznek annak érdekében, hogy a társadalmi integrációért folytatott munkájukat eredményesebben és hatékonyabban végezhessék.

 

Forrás: http://www.hss.de/ungarn/hu/home.html